สาวขวัญ อุษามณี ปลื้มใจหลังได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษานายกสภาทนายความ

สาวขวัญ อุษามณี ทั้งสวยทั้งเก่งจริงๆปลื้มใจหลังได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษานายกสภาทนายความ หลายคนร่วมแสดงความยินดี สำหรับนางเอกสาว ขวัญ อุษามณี ที่นอกจากงานในวงการบันเทิงเธอยังมีแบรนด์เป็นธุรกิจส่วนตัวอีกด้วย ล่าสุดกับอีกหนึ่งงานใหม่ที่ ขวัญ ปลื้มใจและภาคภูมิใจเป็นที่สุดกับงานที่ปรึกษานายกสภาทนายความ ให้คำแนะนำด้านสื่อสารมวลชน โดยในไอจีของ ขวัญ อุษามณี ได้โพสต์ภาพของตนเองสวมชุดข้าราชการอย่างสวยงาม เป็นการทำงานวันแรก พร้อมกับเขียนข้อความบอกเล่าไว้ว่า “ตามที่สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นางสาวอุษามณี พูลเกิด เป็นที่ปรึกษานายกสภาทนายความ ทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านสื่อสารมวลชนและประชาสัมพันธ์ของสภาทนายความ” “ซึ่งทางสภาทนายความโดยคณะกรรมการของสภาทนายความเห็นชอบให้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับเครื่องแบบการปฏิบัติหน้าที่และเครื่องแบบปกติขาว สำหรับใช้ในงานพระราชพิธี งานมงคลและในวาระวันสำคัญต่างๆ…