อาชีพนักสืบ

อาชีพนักสืบ มีบทบาทอะไรบ้าง บุคคลที่ก่อเหตุในคดีนั้น ๆ คาดการณ์ได้

อาชีพนักสืบ
อาชีพนักสืบ

อาชีพนักสืบ มีบทบาทอะไรบ้าง บุคคลที่ก่อเหตุในคดีนั้น ๆ คาดการณ์ได้ ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน โดยบทบาทของนักสืบ สอดแนม ไขคดีปริศนาต่าง ๆ คนที่ทำอาชีพนักสืบ ต้องมีไหวพริบที่สูงมาก และปฏิบัติตนอย่างไม่เป็นที่ผิดสังเกต เพื่อให้คนร้าย หรือ บุคคลที่ก่อเหตุในคดีนั้น ๆ คาดการณ์ได้

นักสืบมีหน้าที่ คือ ตัวแทนของผู้ว่าง จ้างสืบ โดย นักสืบ มีหน้าที่ดังนี้

1. งานสืบหาข้อมูล

2. การสืบติดตาม

3. สืบและตรวจสอบ

ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านได้ทราบถึงสิ่งที่ท่านสงสัยหรือสิ่งที่ท่านคิดนั้นคือเรื่องจริงหรือแค่ไม่แน่ใจเพราะการที่ท่านออกตัว
บางครั้งอาจทำให้ท่านไม่ได้รับความไว้วางใจ และ ถูกมองในแง่ไม่ดี ส่วนมากผู้ที่จ้างวานนักสืบ มักให้สืบคดีความ หรือ เรื่องที่ไม่สามารถหาข้อสรุปได้, คดีที่หาผู้ต้องสงสัยเพื่อหมายจับกุม หรือแม้กระทั่งการขอให้ตรวจสอบข้อมูล เพื่อค้นหาข้อเท็จจริง เป็นต้น ตัวอย่างการจ้างวานนักสืบ มีดังนี้

สืบทั่วไป

1. สืบจับตามหมายจับ

2. สืบทะเบียนประวัติอาชญากร

3. สืบพฤติกรรมข้าราชการ นักการเมือง

4. สืบหาหลักฐานการทุจริต ประพฤติมิชอบ

5. สืบหาข้อมูลหลักฐานการ ฝ่าฝืนกฎหมายการเลือกตั้ง

6. จำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์ติดตาม GPS คุณภาพสูง

7. สืบชู้สาว

8. สืบติดตามจากระบบสื่อสาร

9. สืบคนหาย และ ต.ม เข้าออกในหรือต่างประเทศ

10. ปรึกษาด้านกฎหมาย

 

สืบทรัพย์สิน

1. สืบข้อมูลการถูกยึดทรัพย์ของ กรมบังคับคดี

2. สืบรถหาย

3. สืบเบื้องหลัง ความน่าเชื่อถือของ คู่ค้า หรือ ผู้ร่วมทุน

4. สืบทรัพย์สิน หรือหลักฐานกรรมสิทธิ์ของบุคคล หรือนิติบุคคล

5. สืบการทุจริต รั่วไหล หรือบ่อนทำลายในองค์กร

6. สืบหา จับกุมบุคคลผู้กระทำผิดกฎหมาย หรือติดตามทรัพย์สิน ในหน่วยงานสูญหาย

 

นักสืบควรที่จะรู้จักเรียนรู้เทคนิค วิธีการสืบจากผู้มาก่อน หรือรุ่นพี่ๆ เพื่อที่จะไม่เสียเวลาในการ ลองผิดลองถูกในการเป็นนักสืบ มีเรื่องมากมายหลายอย่างที่สามารถลองผิดลองถูกได้ แต่การเป็นนักสืบ ขอแนะนำอย่างยิ่งว่าไม่ควรลองผิด ควรจะลองถูกเพียงอย่างเดียว เพราะว่าความผิดพลาดเพียงเล็กๆน้อยของนักสืบ หมายถึงเรื่องราวและปัญหาอีกมากมาย
ที่จะตามมา อาจทำให้ต้องมาเสียเวลาแก้ปัญหาจนไม่สามารถบรรลุผล ของการสืบได้ ดังนั้นควรหาเวลาและ
โอกาสในการเข้าทำการศึกษาหาความรู้จากผู้มีประสบการณ์ หรืออาจหาเวลามาแชร์ประสบการณ์ในหมู่เพื่อนนักสืบด้วยกัน

 

นักสืบ ต้องรู้จักสังเกตลักษณะของบุคคล

1. ลักษณะของบุคคลจดจำลักษณะเด่น เช่น มีจมูกโด่งมาก ผมดำสลวย ใบหน้ารูปไข่ ท่าทางสง่าผ่าเผย เมื่อพบเห็นที่ใดๆ ก็จำได้ง่าย

2. จดจำลักษณะที่แตกต่าง ซึ่งเป็นการสังเกตลักษณะที่ทำให้บุคคลนั้นแตกต่างจากบุคคลอื่น โดยอาจไม่ใช่ลักษณะเด่นก็ได้ เช่นตาบอด มีแผลเป็นที่แก้ม มือด้วน ขาเป๋ สวมนาฬิกาข้างไหน สายหนัง สายเหล็ก สีอะไร เป็นต้น

 

หากคุณอยากเป็นนักสืบต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง

1. การแสวงหาความรู้ใหม่ คุณจะต้องอ่านอย่างถ่องแท้และรู้จักพื้นที่ต่าง ๆ ของชีวิตและไม่เพียง แต่สนใจข้อมูลที่น่าสนใจ

2. พัฒนาความสนใจ มันจะต้องได้รับการฝึกฝนเพื่อความสมบูรณ์แบบไม่เช่นนั้นคุณจะไม่สามารถจดจ่อกับรายละเอียดได้

3. เมื่อทำงานกับลูกค้าและสอบถามข้อมูลคุณไม่สามารถทำโดยปราศจากความสุภาพและความสงบต่อผู้อื่น

4. คุณต้องมีความเชี่ยวชาญในด้านจิตวิทยา สิ่งนี้มีความสำคัญเนื่องจากอาชีพของคุณต้องการทักษะในการเปิดเผยการโกหกหรือการสร้างแบบจำลองพฤติกรรมของคนรอบตัว

 

ปัจจุบันในสังคมเราล้วนแล้วแต่ ประสบปัญหาที่หาทางแก้ไม่ออก ไม่ว่าจะเป็นปัญหาครอบครัว เช่น

1. สงสัยว่าคู่ชีวิตปันใจให้ใครคนอื่นแต่ไม่มีหลักฐานสงสัยว่าเกลือเป็นหนอน

2. ถูกพนักงานยักยอกทรัพย์ แต่ไม่รู้จะจัดการอย่างไร

3. ทรัพย์สินหรือบุคคลสำคัญสูญหายรอขั้นตอนของหน่วยราชการไม่ไหว

4. ต้องการตรวจ สอบหุ้นส่วนทางธุรกิจก่อนเจรจาร่วมทุน เพื่อป้องกัน การเสียหาย แต่ไม่รู้จะตรวจสอบได้อย่างไร

 

ต้องมีนิสัยแบบใหนถึงจะมีแววเป็นนักสืบ

1.ชอบสงสัย เป็นบุคลิกและนิสัย เฉกเช่น เดียวกับ นักสืบ ชอบตั้งคำถาม คิดค้น และนำมาวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง หากไม่สามารถค้นหาคำตอบได้ ก็จะเป็นคนพยายามทำทุกสิ่งเพื่อให้ตัวเองหาข้อสงสัย

2. กล้าทำทุกอย่าง คนที่กล้าทำทุกอย่าง กล้าได้ กล้าเสีย มักมีความเป็นผู้นำสูง ชอบแสดงความคิดเห็น มีทักษะในการพูดเพื่อโน้มน้าว ตรงไปตรงมา กล้าตัดสินใจ มีความรับผิดชอบ มีระเบียบ วินัย และชอบการวางแผนให้บรรลุเป้าหมาย

3. อาร์ทตัวแม่ สำหรับคนที่มีบุคลิกค่อนข้างมีความเป็นตัวของตัวเองสูง เพ้อฝัน รักอิสระ รักการจินตนาการ เชื่อมั่นในตัวเองสูง ชอบคิด ชอบแสดงความรู้สึกผ่านผลงานทางศิลปะ เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย ตัวหนังสือ และดนตรี เป็นต้น

4.จริงจังกับชีวิต คนจริงจัง มุ่งมั่น กล้าแสดงออกทางความคิดและความรู้สึก ชอบลงมือและชอบทำให้สุดทางจนกว่าจะสำเร็จ ไม่ท้อถอยให้กับสิ่งที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย

5. ชอบเข้าสังคม บุคลิกที่ชอบเจ้าสังคม ชอบทำงานร่วมกับผู้อื่น ชอบแสดงความคิดเห็น มีจิตอาสา รักพวกพ้อง ใส่ใจความรู้สึกของคนรอบข้าง ชอบสังสรรค์ และต้องการการมีตัวตนในหมู่คณะ ไม่ชอบอยู่คนเดียว

6. สู้ชีวิต มีบุคลิกที่มุ่งมั่น ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคหรือปัญหาใดๆ ต้องการทำให้ชีวิตวันนี้ และพรุ่งนี้ดีขึ้น และมีคุณค่าต่อการดำรงชีวิต ชอบเอาชนะ ลบคำสบประมาท และคำดูถูก

 

วัตถุประสงค์ของผู้ใช้บริการสืบชู้สาว

1. เพื่อหาหลักฐานต่างๆ ไปใช้สำหรับแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ต้องการความละเอียดมากนัก เช่น ต้องการสืบประวัติชู้ หรือมือที่สาม เพื่อนำเอาประวัติที่ไม่ดีของอีกฝ่ายไปให้คนรักดูจะได้ตาสว่าง กลับมาหาครอบครัวเหมือนเดิม

2. เพื่อนำหลักฐานไปใช้ด้านกฎหมายต่างๆ จึงต้องมีความละเอียดเป็นอย่างมาก เช่น การฟ้องหย่า การฟ้องค่าทดแทน ฟ้องค่าเสียหายจากชู้ ใช้เป็นหลักฐานเพื่อขอสิทธิ์ในการเลี้ยงดูบุตร เป็นต้น

 นักสืบทุกคนในด้านทักษะนั้น จะต้องมี 3 อย่างที่จำเป็นด้วยกัน

1 ทักษะเชิงความรู้ความสามารถทั่วไปพูดง่ายๆก็คือพื้นฐานงานสืบสวนนั้นเองซึ่ง โดยหมายความรู้ถึงความความเข้าใจเรื่องข้อกฎหมายและกลยุทธ์การทำงานด้วยนะครับ องค์ความรู้ด้านนี้ไม่ตายตัวมีการปรับปรุงและพัฒนาไปตามยุคตามสมัยนักสืบที่เก่งกาจเมื่อ 30 ปี ที่แล้วกับนักสืบที่เก่งกาจ ในปัจจุบันก็เรียกได้ว่าความพื้นฐานที่ใช้ในงานสืบสวนแทบจะไม่เหมือนกันเลย ซึ่งมันไม่ได้แปลว่าใครเก่งกว่าใครเพียงแต่ว่ามันจำเป็นหรือเหมาะสมและใช้งานได้ดีในปัจจุบันหรือไม่ คุณสมบัติอันนี้ นั้นในนักสืบทั่วไปหาคนที่มีทักษะพื้นฐานดีๆนั้นหาได้ไม่ยากนักในวงการหรือพูดง่ายๆว่าเดียวนี้ก็รู้ใกล้เคียงกันหมด

2 ทักษะเชิงประสบการณ์ สำหรับเรื่องนี้ก็แน่นอนครับใครทำงานมานานก็ย่อมที่จะอ่านเกมส์หรือเข้าใจรู้แบบการก่ออาชญากรรมหรือรู้ทันคนร้ายได้มากกว่าเรียกได้ว่าทักษะด้านนี้ ใครทำงานและอยู่มานานก็ย่อมได้เปรียบ แต่ไม่ได้แปลว่าแก่กว่าอายุมากกว่านั้นจะเก่งกว่า แต่ผมหมายถึงคนที่ทำงานและศึกษาแก้ปมคดีมาก็ย่อมมีประสบการณ์และเข้าใจ และมันก็เป็นสิ่งสำคัญในการเป็นนักสืบมืออาชีพนั้นหละครับ

3 ทักษะด้านความอดทน หลายคนคงจะงงว่าทำไมต้องยกความอดทนมาเป็นหัวขอสำคัญสำหรับนักสืบมืออาชีพด้วย แต่ถ้าในวงการนักสืบด้วยกันคงจะเคยได้ยินคำพูดที่ว่า “กัดไม่ปล่อย สู้ไม่ถ่อย คอยไม่เลิก” ทำไมนะหรอครับก็เพราะว่างานสืบสวนมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดไงครับเราอาจจะรู้เรื่องทุกอย่างรู้ข้อมูลรู้ว่าคนร้ายเป็นใครอยู่ที่ไหนทำอะไร แต่ก็ใช่ว่าจะตามไปจับมันได้เพราะขึ้นชื่อว่าคนร้ายมันไม่ได้มาเดินถนนปกติเหมือนคนทั่วไปให้เราจับ 1+1 ไม่ได้เท่ากับ 2 เสมอไปในแง่งานสืบสวน นักสืบที่ดีจะต้องมีความอดทนและมุมานะเป็นคุณสมบัติที่สำคัญมากๆสำหรับผมเพราะ คุณสมบัติที่ 1 และ 2 ที่ผมกล่าวมาแล้วนั้นหาได้ไม่ยากในวงการตำรวจ แต่นักสืบที่จะประสบความสำเร็จหรือจับคนร้ายได้นั้นจะต้องมีองค์ประกอบที่ 3 นี้ ด้วยนั้นคือความอดทนความพยายามที่จะทำให้งานหรือเป้าหมายสำเร็จ อดทนที่จะรออดทนที่จะติดตามคนร้ายหรือทำเป้าหมายให้สำเร็จอย่างไม่ลดละ เป้าหมายอยู่ข้างหน้ารู้ทั้งรู้ว่าคนร้ายอยู่ที่นี้แต่จะรอได้ไหมอดทนได้ไหมที่จะจับมันนั้นหละครับสำคัญ

นักสืบต้องรู้จักการจดจำสถานที่ต่างๆ เป็นเรื่องสำคัญ

การหัดสังเกตและจดจำสถานที่มีส่วนช่วยการสืบได้มากเมื่อเราสืบไปถึง สถานที่ตั้งของจุดหมายแล้วควรระบุตำแหน่งของสถานที่ให้ถูกต้องจากนั้นจึงดูเจาะลึกเข้าไปเลื่อนๆ ดูการประกอบการ และลักษณะของอาคาร เป็นไม้หรือตึกและที่สำคัญมากคือการดูเส้นทาง เข้าออกมีทางเข้าออกได้กี่ทาง รถอะไรสามารถเข้าไปได้บ้าง การดูทางหนีทีไล่ สามารถเข้าไปได้บ้าง การดูทางหนีทีไล่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้เช่นกัน อย่างกรณีที่เราต้องเข้าไปพักอาศัยในโรงแรม เราควรเดินตรวจตราทางเข้าออก ทางหนีไฟให้เรียบร้อย เพราะหากบังเอิญเกิดอุบัติเหตุขึ้นเราจะสามารถควบคุมตัวเองได้ดีมากขึ้น โอกาสพาชีวิตรอดก็จะมีสูง สำนักงาน นักสืบ

Leave a Reply

Your email address will not be published.